Zuidkade 6
5462 CD Veghel
Nederland
Tel: +31 (0)413 38 09 80
Fax: +31 (0)413 35 13 65
E-Mail: international@bierensgroup.com
Web: www.bierensgroup.com
Meer informatie over incasso in andere landen:

Bierens Incasso in Frankrijk

Frankrijk staat op de vijfde plaats op de ranglijst van wereldeconomieën. Ondanks de stabiliteit van de Franse economie blijven de Franse ondernemingen behoren tot de slechtere Europese betalers. Hierdoor heeft de Franse regering een duidelijke boodschap doen uitgaan naar de Franse ondernemingen en buitenlandse handelspartners door de wet op de modernisering van de economie (LME) in te stellen waarmee de betalingstermijnen in Frankrijk zijn ingekort en de vertragingsrente is verhoogd.

Bierens Incasso Advocaten is voor u de juiste partner voor de behandeling van uw incasso in Frankrijk. Als u last heeft van wanbetalers kunt u de volgende stappen ondernemen:

 • Aanmaning versturen: Zodra de betalingstermijn is verstreken, kunt u, voordat u uw vordering uit handen geeft, een eerste en indien nodig vervolgens een tweede betalingsherinnering sturen, waarop u achtereenvolgens aangeeft wat het exacte bedrag is dat nog betaald dient te worden, wat de toepasselijke wettelijke rente is en wanneer er uiteindelijk betaald dient te worden.
 • Vordering overdragen: Bij het uitblijven van de betaling of een reactie kunt u uw vordering overdragen aan een incassobureau, deurwaarderskantoor of een incasso advocatenkantoor. Het grote verschil tussen deze drie partijen is dat een incasso advocatenkantoor zowel het buitengerechtelijke als het gerechtelijke traject kan verzorgen. Een incassobureau of een deurwaarderskantoor kan alleen de buitengerechtelijke procedure verzorgen. Indien u voor één van de twee laatstgenoemde partijen kiest en zij slagen er niet in uw vordering te incasseren, moeten zij het dossier alsnog overdragen naar een incasso advocatenkantoor. Hiermee verliest u tijd, geld en wordt de kans kleiner dat de vordering geïncasseerd zal worden. Daarbij is de angst voor advocaten, en zeker in Frankrijk, een efficiënt middel om debiteuren te laten reageren. Om diverse redenen doet u er dus verstandig aan om uw onbetaalde facturen zo snel mogelijk aan Bierens Incasso Advocaten over te dragen.
 • Buitengerechtelijke incasso: Op het moment dat u uw incasso uit handen geeft aan Bierens Incasso Advocaten wordt er op zeer korte termijn een sommatie naar de debiteur verzonden. Indien nodig worden hierna nog twee sommaties verzonden en daarnaast een concept dagvaarding. Indien contact van de debiteur uitblijft wordt door onze eigen Franse advocaat telefonisch contact opgenomen met uw debiteur in Frankrijk.
 • Gerechtelijke maatregelen: Indien de debiteur in de buitengerechtelijke fase niet tot betaling is overgegaan en uw incassozaak nog steeds niet is afgesloten zal uw incasso advocaat met u in overleg gaan over het vervolgtraject. In de verschillende landen gelden voor elk land andere regels. Zo ook voor het gerechtelijke traject in Frankrijk. De incasso advocaat van Bierens zal eerst het dossier bestuderen alvorens een advies uit te brengen over de gerechtelijke stappen die het beste ondernomen kunnen worden. Als het incasso al in de beginfase aan Bierens is overgedragen en de incasso advocaat tijdens de buitengerechtelijke fase al veel gegevens heeft kunnen verzamelen, zal het advies over de procedure nog sneller kunnen worden opgesteld.
  Voor uw incasso in Frankrijk zijn er diverse gerechtelijke trajecten die kunnen worden gevolgd:
  • Betalingsbevelprocedure (snel en relatief goedkoop; alleen mogelijk als de vordering niet betwist wordt);
  • Kort geding met als doel een spoedvonnis te verkrijgen om tenuitvoerlegging jegens debiteur te verzorgen (bij niet serieuze of niet duidelijk onderbouwde betwisting);
  • Bodemprocedure (complex dossier; procedure duurt relatief lang).

  Advies over incasso’s in Frankrijk
  Wilt u meer informatie hebben over incasso’s in Frankrijk? Lees dan verder op onze incasso Frankrijk pagina of neem dan contact op met onze Franse advocaat via tel. +31 (0) 20 312 11 00 of stuur een e-mail naar international@bierensgroup.com.

  Meer over incasso Frankrijk >>